Onze school Informatie Links Fotoboek Contact
 

 

›› ONZE SCHOOL
    › Welkomstwoord
    › Onze troeven
    › Opvoedingsproject
    › Team
    › CLB
›› PARTICIPATIE
    › Ouderraad
    › Sportraad/vriendenkring
    › Schoolraad
›› SCHOLENGEMEENSCHAP
    › Scholengemeenschap

 

 

Ontluikend leren en de overstap naar het eerste leerjaar

Na de kleuterklasjes maakt het eerste leerjaar van de lagere school zijn opwachting.

Waar de rijpheidsontwikkeling kortgeleden nog over stappen en spreken ging wordt dit straks "leren"...op school.

Graag maken we dit voor u wat concreter.
Het interstedelijk CLB ontwikkelde een brochure rond dit 'Ontluikend leren'. Elke ouder van elke kleuter uit de derde kleuterklas zal deze brochure in de loop van het school jaar ontvangen. Deze brochure is echter ook downloadbaar op de website van het interstedelijk CLB ! Je vindt deze brochure HIER

Gedurende het derde kleuter wordt tussen school (klastitularis, zorgcoφrdinator, directeur) en CLB ook overleg gepland. Soms zal de school het nodig vinden dat het CLB bijkomend onderzoek doet. De school licht de ouders in elk geval tijdig in wanneer en waarom zij zo’n bijkomend onderzoek nodig vinden. Het CLB zal slechts een onderzoek uitvoeren indien ook de ouders dit wensen.

Het is steeds de bedoeling dat ouders, school en CLB met elkaars instemming en betrokkenheid uitstippelen wat kan of niet kan.

Samen tot een gemeenschappelijk advies en tot een gemeenschappelijke handelwijze komen om samen een leerling op de best mogelijke wijze te helpen is het streefdoel. De uiteindelijke beslissing wordt - uiteraard - door de ouders genomen.

 

›› Kalender
›› Brieven
›› Menu
›› Nieuwsbrief
›› Links
›› CLB

 

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes? Meld u zich dan hier aan voor onze nieuwsbrief.

 

 
Afdeling A, Rijselstraat 71, Tel. 050 38 44 71 Fax 050 38 08 86
Afdeling B, Sint-Michielslaan 33, Tel. 050 38 17 65 secretariaat@sbsstmichiels.be