Onze school Informatie Links Fotoboek Contact

 
 

 

ONZE SCHOOL
     Welkomstwoord
     Onze troeven
     Opvoedingsproject
     Team
     CLB
PARTICIPATIE
     Ouderraad
     Sportraad/vriendenkring
     Schoolraad
SCHOLENGEMEENSCHAP
     Scholengemeenschap

 

 

Ouderraad

Beste ouders,

De ouderraad heeft een vaste stek op de  website van de school.
We willen dan ook van deze gelegenheid gebruik maken om de ouderraad even kort toe te lichten.

De ouderraad is, net als de leerlingenraad, een wettelijk en verplicht inspraakorgaan binnen een school. In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding en de leerkrachten.

Een ouderraad zal steeds proberen de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen door:

  • mee te denken met het dagelijks bestuur over het te volgen beleid van de school
  • de school te adviseren
  • mee te denken over onderwijskundige ontwikkelingen (bvb ICT , verkeersveiligheid , Mos werking
  • het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen, studiereizen en schoolfeesten
  • hulp te bieden bij de organisatie van schoolevenementen zoals de kerstboomverbranding, sportfeest,fancy etc
  • zelf activiteiten te organiseren zoals spelletjesvoormiddag, kinder -en ouder themafuif  , infoavond ( spreker )

Kortom , constructief samenwerken om te komen tot een school waar het voor de kinderen heerlijk vertoeven is .

De ouderraad komt 4 x per schooljaar samen . Iedereen is uiteraard van harte welkom! ( zie uitnodiging begin schooljaar).

Tevens is er binnen de ouderraad het buro  die bestaat uit 6 mensen die de agenda van de ouderraad opmaken en voorbereiden .

Voor vragen en opmerkingen ouderraad-gbsm@googlegroups.com

De voorzitter


Hans Pharasyn

  ouderraad Stedelijke basisschool Sint-Michiels

 

Kalender
Brieven
Menu
Nieuwsbrief
Links
CLB

 

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes? Meld u zich dan hier aan voor onze nieuwsbrief.

 

 
Afdeling A, Rijselstraat 71, Tel. 050 38 44 71 Fax 050 38 08 86
Afdeling B, Sint-Michielslaan 33, Tel. 050 38 17 65 secretariaat@sbsstmichiels.be