Onze school Informatie Links Fotoboek Contact
 

 

›› ONZE SCHOOL
     Welkomstwoord
     Onze troeven
     Opvoedingsproject
     Team
     CLB
›› PARTICIPATIE
     Ouderraad
     Sportraad/vriendenkring
     Schoolraad
›› SCHOLENGEMEENSCHAP
     Scholengemeenschap

 

 

Schooltoelagen

Studeren kost geld. Daarom worden er elk jaar toelagen gegeven. Vroeger gebruikte men voor leerlingen in het voltijds secundair onderwijs het begrip “studietoelage”. Velen noemden dit 'studiebeurs'. Sinds 01.09.2007 spreekt men over “schooltoelagen” voor deze leerlingen. Sinds 01.09.2008 worden schooltoelagen ook verstrekt voor leerlingen in het kleuteronderwijs, het lager onderwijs en het deeltijds secundair onderwijs ! In alle onderwijsniveaus – van de kleuterschool tot en met hoger onderwijs - gelden dezelfde toekenningsvoorwaarden. Ook de periode waarbinnen het dossier moet worden ingediend is versoepeld : je kunt immers een dossier indienen tot 1 juni van het lopende schooljaar. Het is dus 'nooit' te laat… Door deze hervorming komt telkens een kwart van de kinderen in aanmerking komen voor een schooltoelage in het kleuter- , lager- én secundair onderwijs.

Een schooltoelage voor kleuters bedraagt 87,33 euro.
Een schooltoelage voor een leerling in het lager onderwijs varieert van 98,25 tot 147,37 euro.
Een schooltoelage voor een leerling in het voltijds secundair onderwijs varieert van 122,36 tot 1080,25 euro.

Er zijn veel ouders die geen aanvraag indienen, hoewel ze waarschijnlijk recht op een toelage hebben. We willen er u toe aanzetten dit wel te doen, zelfs in geval van twijfel.

Een toelage aanvragen is nu bovendien veel eenvoudiger want u hoeft veel minder documenten op te sturen dan vroeger.

In elke school kan je een aanvraagformulier en een infobrochure verkrijgen.
Je kunt je aanvraag ook online doen.
Je wordt rond dit alles wegwijs gemaakt op deze website : http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen

Informatie kunt u verkrijgen via 1700, het gratis telefoonnummer van de Vlaamse overheid, en dit tussen 9:00 en 19:00.

Informatie én hulp bij het invullen kunt u ook verkrijgen op de bezoekdagen van de provinciale diensten.
U kunt deze diensten bezoeken op maandag- en woensdagnamiddag van 13:30 tot 16:00.
Voor de provincie West-Vlaanderen vindt u deze dienst in het VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert 1-laan 1 te 8200 Brugge (gelegen aan de achterkant van het station te Brugge).

 

›› Kalender
›› Brieven
›› Menu
›› Nieuwsbrief
›› Links
›› CLB

 

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes? Meld u zich dan hier aan voor onze nieuwsbrief.

 

 
Afdeling A, Rijselstraat 71, Tel. 050 38 44 71 Fax 050 38 08 86
Afdeling B, Sint-Michielslaan 33, Tel. 050 38 17 65 secretariaat@sbsstmichiels.be